Oracle Power tekee yhteistyötä Kiinan kanssa 1 GW:n aurinkosähköprojektin rakentamiseksi Pakistaniin

Projekti rakennetaan Sindhin maakuntaan, Padangin eteläpuolelle, Oracle Powerin Thar Block 6 -maalle.Oracle Power kehittää parhaillaan sinne hiilikaivoksen. Aurinkosähkölaitos sijoitetaan Oracle Powerin Tharin alueelle.Sopimus sisältää toteutettavuustutkimuksen, jonka molemmat yhtiöt tekevät, eikä Oracle Power paljastanut aurinkoprojektin kaupallisen toiminnan päivämäärää.Laitoksen tuottama sähkö syötetään valtakunnan verkkoon tai myydään sähkönostosopimuksella.Oracle Power, joka on viime aikoina ollut erittäin aktiivinen Pakistanissa, allekirjoitti myös aiesopimuksen PowerChinan kanssa vihreän vetyprojektin kehittämisestä, rahoittamisesta, rakentamisesta, käyttämisestä ja ylläpitämisestä Sindhin maakunnassa. Vihreän vetyprojektin rakentamisen lisäksi ymmärrykseen kuuluu myös hybridiprojektin kehittäminen, jossa aurinkosähkön tuotantoa on 700 MW, tuulivoimaa 500 MW ja akkuenergian varastointikapasiteetti on julkistamaton. 1 GW aurinkosähköprojekti yhteistyössä PowerChinan kanssa sijoittuu 250 kilometrin päähän viheralueesta. vetyprojekti, jonka Oracle Power aikoo rakentaa Pakistaniin. Oracle Powerin toimitusjohtaja Naheed Memon sanoi: "Ehdotettu Thar-aurinkoprojekti tarjoaa Oracle Powerille mahdollisuuden paitsi kehittää mittava uusiutuva energiaprojekti Pakistanissa myös tuoda pitkän kestävää liiketoimintaa."

Oracle Powerin ja Power Chinan kumppanuus perustuu molemminpuolisiin etuihin ja vahvuuksiin.Oracle Power on Iso-Britanniassa sijaitseva uusiutuvan energian kehittäjä, joka keskittyy Pakistanin kaivos- ja energiateollisuuteen.Yrityksellä on laaja tietämys Pakistanin sääntely-ympäristöstä ja infrastruktuurista sekä laaja kokemus projektinhallinnasta ja sidosryhmien osallistumisesta.PowerChina puolestaan ​​on kiinalainen valtionyhtiö, joka tunnetaan laajamittaisesta infrastruktuurin kehittämisestä.Yhtiöllä on kokemusta uusiutuvan energian hankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta ja toteuttamisesta monissa maissa, mukaan lukien Pakistan.

1GW aurinkosähkö 1

Oracle Powerin ja Power Chinan välillä allekirjoitettu sopimus sisältää selkeän suunnitelman 1 GW:n aurinkosähköprojektien kehittämisestä.Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja suunnitellaan aurinkovoimalaa sekä rakennetaan voimajohtoja valtakunnalliseen verkkoon.Tämän vaiheen odotetaan kestävän 18 kuukautta.Toisessa vaiheessa asennettiin aurinkopaneelit ja hankkeen käyttöönotto.Tämän vaiheen odotetaan kestävän vielä 12 kuukautta.Kun 1GW aurinkosähköprojekti on valmis, siitä tulee yksi Pakistanin suurimmista aurinkosähkötiloista ja edistää merkittävästi maan uusiutuvan energian kapasiteettia.

Oracle Powerin ja Power Chinan allekirjoittama kumppanuussopimus on esimerkki siitä, kuinka yksityiset yritykset voivat osallistua uusiutuvan energian kehittämiseen Pakistanissa.Hanke ei ainoastaan ​​auta monipuolistamaan Pakistanin energiavalikoimaa, vaan se myös luo työpaikkoja ja tukee alueen talouskasvua.Hankkeen onnistunut toteutus osoittaa myös uusiutuvan energian hankkeet Pakistanissa toteuttamiskelpoisia ja taloudellisesti kestäviä.

Kaiken kaikkiaan Oracle Powerin ja Power Chinan välinen kumppanuus on tärkeä virstanpylväs Pakistanin siirtymisessä uusiutuvaan energiaan.1GW aurinkosähköhanke on esimerkki siitä, kuinka yksityinen sektori yhdistyy tukemaan kestävää ja puhdasta energiakehitystä.Hankkeen odotetaan luovan työpaikkoja, tukevan talouskasvua ja edistävän Pakistanin energiavarmuutta.Kun yhä useammat yksityiset yritykset investoivat uusiutuvaan energiaan, Pakistan voi saavuttaa tavoitteensa tuottaa 30 prosenttia sähköstään uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä.


Postitusaika: 12.5.2023